Siste Nytt

Hold selskapet deres hos oss denne høsten.

Vi er åpne for bookinger og arrangementer iht FHI sine retningslinjer for smittevern.

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Dere som leier Kulturhuset Ignarbakke er ansvarlige for følgende:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

(Hentet fra FHI.no 28.08.2020)

Bookinger gjøres via skjema her på hjemmesiden.

Ta kontakt på utleie@ignarbakke.no ved spørsmål.

Støtt Ignarbakke

Til alle venner og kjente av Kulturhuset Ignarbakke 💚

I disse koronatider har vi alle kjent på hva nedstegning og isolasjon gjør med oss. Kulturhuset Ignarbakke intet unntak. Huset drives på frivillig basis til glede for både bygdas innbyggere og langveisfarende. Den 12. mars stengte vi også dørene, som betød at alle inntekter stoppet opp på dagen.

Kulturhuset Ignarbakke faller dessverre utenfor all form for økonomiske tilskudd, til tross for at alle faste utgifter fortsetter å løpe.

Vi ber derfor:
Har du anledning til å støtte storstua i Enebakk med et bidrag, så håper vi med det at vi også i fremtiden kan ha glede av den både du og jeg 💚

Det er mulig å støtte på flere måter;
🔹Kulturhuset Ignarbakkes venner: kr 200,- pr år til Vipps 14841 (merkes «venn»)
🔹Medlem av dansegruppa Ignar: Kr. 300,- pr år til Vipps 14841 (merkes «medlem danseklubben»)
🔹Engangsstøtte til Vipps 14841 (merkes «engangsstøtte»)
🔹Grasrotandelen til Leikarringen Ignar, org.nr.: 994331930

På forhånd TUSEN TAKK! for at du blir med på dugnaden og at du trekker lasset sammen med oss 😊

Mvh
Styret i Kulturhuset Ignarbakke og Danseklubben Ignar