Siste Nytt

Nye og skjerpede tiltak – Huset er dessverre stengt inntil videre

Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Enebakk er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden. 

Enebakk er definert som en kommune som gjennom pendling og sosiale aktiviteter har nær relasjon til Oslo. Som følge av at smitten i Oslo fortsetter å øke kommer Enebakk nå med skjerpede regler i forhold til smitteverntiltak. 

Enebakk kommune opprettholder dagens tiltak. I tillegg innføres følgende tiltak og endringer:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser. Covid-19 forskriften §13https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13
  • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Enebakk. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys. Gjelder også andre fritidsaktiviteter for barn
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

Tiltakene gjelder fra tirsdag 10. november kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene. I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.

Støtt Ignarbakke

Til alle venner og kjente av Kulturhuset Ignarbakke 💚

I disse koronatider har vi alle kjent på hva nedstegning og isolasjon gjør med oss. Kulturhuset Ignarbakke intet unntak. Huset drives på frivillig basis til glede for både bygdas innbyggere og langveisfarende. Den 12. mars stengte vi også dørene, som betød at alle inntekter stoppet opp på dagen.

Kulturhuset Ignarbakke faller dessverre utenfor all form for økonomiske tilskudd, til tross for at alle faste utgifter fortsetter å løpe.

Vi ber derfor:
Har du anledning til å støtte storstua i Enebakk med et bidrag, så håper vi med det at vi også i fremtiden kan ha glede av den både du og jeg 💚

Det er mulig å støtte på flere måter;
🔹Kulturhuset Ignarbakkes venner: kr 200,- pr år til Vipps 14841 (merkes «venn»)
🔹Medlem av dansegruppa Ignar: Kr. 300,- pr år til Vipps 14841 (merkes «medlem danseklubben»)
🔹Engangsstøtte til Vipps 14841 (merkes «engangsstøtte»)
🔹Grasrotandelen til Leikarringen Ignar, org.nr.: 994331930

På forhånd TUSEN TAKK! for at du blir med på dugnaden og at du trekker lasset sammen med oss 😊

Mvh
Styret i Kulturhuset Ignarbakke og Danseklubben Ignar