Nytt fra styret

Årsmøtet 2021

Årsmøtet skulle vært avholdt på Ignarbakke i mars, men på grunn av koronasituasjonen ble avviklingen flytt fram til 15.juni.

Alle verv fortsetter ett år til. Se organisasjonsplanen.