Nytt fra styret

Årsmøte 2017

Leikarringen Ignar avholt sitt  årsmøte på Ignarbakke 12 mars kl 19:00

Det møtte fram 20 medlemmer

Nytt styre og nye medlemmer til ulike arbeidsutvalg ble valgt,

Nytt organissasjonskart  er nå  tilgjengelig  på vår hjemmeside

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 avholdes på Ignarbakke torsdag 7 mars kl 18.00