Historikk

Ignarbakke er et forsamlingshus i KirkebygdaEnebakk kommune. Huset, som ble bygd i 1929, ble lenge drevet av Enebakk ungdomslag. Navnet Ignarbakke er den opprinnelige forma av bygdenavnet Enebakk.

Leikarringen Ignar overtok bygget i 1976, og etter mye dugnadsarbeid ble det gjeninnvia i 1981. I tillegg til leikarringens aktiviteter ble Ignarbakke mye utleid til brylluper og ulike sammenkomster. På Ignarbakke hadde Rotary og Lions club møtelokaler, og flere andre organisasjoner brukte huset. En av disse foreningene, Kirkebygden Vel, kosta nytt inventar i bygningen.

Ignarbakke 1929
1929

Natt til 7. november 2013 brant forsamlingslokalet ned til grunnen. Da brannvesenet kom til stedet, var bygget overtent, og det kunne ikke reddes. Dermed var et begrep innen kultur og underholdning og et forsamlingshus med «sjel» borte.

Leikarringen Ignar bestemte seg raskt for at Ignarbakke skulle gjenreises i en eller annen form og byggingen av det nye Ignarbakke startet i juni 2015,   Huset stod ferdig, og ble åpnet 26. februar 2017