Aktiviteter Rallar’n

  • Rallar’n har øvelse på «Kontoret» i 2. etg (bruk kjøkkeninngang) hver tirsdag kl. 19.00 – 21.00
    • Nye spillfolk er hjertelig velkommen
    • Vi bruker G/C toradere
    • Ring gjerne 957 58 942 hvis du har spørsmål om Rallar’n