Om Rallar’n

Toradergruppa Rallar`n er ei selvstendig musikalsk gruppe under leikarringen Ignar.

Rallar’n ble stiftet i 1983 og har siden da vært aktiv med noe varierende antall medlemmer gjennom disse årene. I dag er vi 11 aktive medlemmer, 7 toradere, 2 trekkspill, bass og gitar.

Øvelsene holdes på Ignarbakke hver tirsdag kl 1900 – 2130.

Rallar’n spiller en del på eldresentre og andre institusjoner, pensjonistforeninger og for folkedansgrupper.

Repertoaret

er variert og fengende – fra gammeldans, turdanser, pols, svensk folkemusikk, swing, tango. Enkelte spiller også annen type musikk. I dag benyttes instrumenter som er stemt i G- og C-dur. Flere av medlemmene har også A/D-spill.

Tilgjengelig materiell

Det blir etter hvert tilgjengelig MP3-filer og noter for medlemmene slik at det er mulig å lære deler av repertoaret ved selvstudium.

Kortreist musikk

Noen av Rallar’ns medlemmer skriver også musikk som blir godt likt av mange dansere og musikere.

Nybegynnerkurs

Det er foreløpig ikke planlagt nybegynnerkurs. Dersom det kommer ønsker om det, kan dette gjennomføres i løpet av 8-10 kurskvelder.

Kontaktpersoner

Leder:
John Waaler, 95758942, johnwaaler@gmail.com

Musikalsk veiledning:
Harald Nordhagen, 95139008, harald.nordhagen@gmail.com

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er interesse for virksomheten eller ønske om å begynne å spille.

Hilsen oss i Rallar’n