På plakaten

DANSEKVELDER FORTSETTER PÅ NYÅRET, 2.ONSDAG I HVER MÅNED, men

den første er onsdag 6. februar 2019 på grunn av andre arrangementer i februar.

(NB! Det er annonsert feil dato tidligere)